AAK Safety innhold

Innhold & Digitalt
menu_1058_5.png
AAK Safety

AAK Safety lever for sikkert arbeid i høyden. Med en spennende historie og solid kompetanse, leverer de alt som trengs for at bedrifter ivaretar sikkerheten til ansatte som jobber i høyden på en best mulig måte. 


Vi jobber med AAK Safety om en helhetlig merkevare. Vi er sparringspartner og rådgiver. Vi produserer innhold, både foto, film og tekst. Vi designer. Og vi planlegger og publiserer i sosiale medier.


Ett eksempel på prosjekt vi har jobbet med er definering av bildestil og bildebruk i sosiale kanaler. 


Vi digger å jobbe med en så fremoverlent og faglig sterk gjeng som det AAK Safety er.

doc_148_5.png

Svart hvitt-bilder gjenkjenner AAK Safety på sosiale medier.

doc_1240_5.jpg
doc_1241_5.jpg
doc_1242_5.jpg
doc_1243_5.jpg