Bliksund illustrasjoner

Digitalt & Identitet
menu_1074_5.png
Bliksund

Når alarmen går teller hvert sekund. Informasjonen som sendes og deles mellom ulike avdelinger må være presis og kjapp. Det kan redde liv. Med bred erfaring fra nødetatene, vet gjengen i Bliksund hva som kreves og hvilke utfordringer nødetatene møter. De jobber hver dag for å hjelpe de som hjelper.


Bliksund ønsket seg enkle, men forklarende illustrasjoner til bruk i sin kommunikasjon. Vi definerte illustrasjonsstil, og tegnet ut de enkelte illustrasjonene til bruk i presentasjoner og materiell.


Illustrasjonene er i tråd med den identiteten til Bliksund, og kan bli brukt i ulike typer kommunikasjon og materiell. Ved å ha en definert illustrasjonsstil i bunn, sikrer vi også at alle nye illustrasjoner i fremtiden passer sammen.

doc_204_5.png
doc_206_5.png
doc_207_5.png
doc_208_5.png

Bliksund digitaliserer hverdagen til beredskaps- og helsearbeidere. Løsningene gjør det lettere å kommunisere og organisere arbeidshverdagen.

doc_209_5.png

Illustrasjonen viser Bliksunds verdikjede i sin helhet. Fra alarmen går til pasient kommer vel frem til sykehuset. 

doc_210_5.png
doc_211_5.png
doc_212_5.png

Løsningene til Bliksund omfatter all syketransport - også båt.