Neo hytter - sosiale medier

menu_2084_5.png
Neo hytter

For Neo hytter er vi så heldige å få lov til å både planlegge og publisere i de ulike sosiale kanalene de har. 


For å styrke merkevaren til Neo hytter og for at kundene skal kjenne de igjen i alle kanaler, er vi nøye med å tenke helhetlig i alt som legges ut. Instagram den viktigste kanalen deres, og den kanalen der de får kontakt med flest kunder. Vi tenker derfor alltid på Instagram først når vi tenker innhold og bilder til Neo hytter. 


Tusen takk for at vi får være med på reisen deres! 

doc_1265_5.png
doc_1266_5.png
doc_1267_5.png