Strategi

Gode strategier kombinert med bra design gir helhetlig merkevarebygging som treffer kundene dine. Strategien er gjerne grunnmuren, som legger grunnlaget for all markedsføring, digital så vel som tradisjonell. Vi hjelper deg med både markedsstrategi og digital strategi.

Hva er en markedsstrategi og hva er en markedsplan?

En god markedsstrategi er grunnlaget for å bygge en sterk merkevare. Det er en langsiktig plan, gjerne på mer enn ett år, som sier noe om hvilke markedsmål som skal nås i perioden og hvilke forutsetninger bedriften din har for å nå de.  

 

En markedsstrategi beskriver gjerne dagens situasjon, forbrukerinnsikt, målgruppe og kundereise, i tillegg til strategiske mål. Markedsstrategien bør være tett linket til overordnet forretningsstrategi og mål for bedriften generelt. Som en del av markedsstrategien, lager vi markedsplan.

 

Markedsplanen er konkrete planer for aktiviteter som må til for å nå de satte målene. Vi kaller disse for strategiske valg og hovedtiltak. Markedsplanen kan gjerne inneholde en plan for sosiale medier, messer du skal på, kampanjer eller tilbud du skal ha, samt ulike fokusområder i løpet av året. Markedsplanen er med andre ord de konkrete tiltakene og aktivitetene som du og din bedrift må gjøre for å nå de målene som er satt.

Strektegnet lyspære over gul konfetti

Hvorfor er en markedsstrategi viktig for din bedrift?

Ved å ha en tydelig og oppdatert markedsstrategi, er det enklere å lage en god markedsplan som konkret forteller deg hvilke aktiviteter som må til for å nå markedsmålene dine. Den hjelper deg også godt på vei til å fortelle hva som bør være fokuset fremover, og hvorfor. Det er vanskelig å sette gode mål, hvis du ikke vet noe om hvordan kundene dine oppfører seg eller hvem som faktisk er konkurrentene dine.

 

En helhetlig markedsstrategi og markedsplan gjør det enklere for deg å opptre som en samlet merkevare. Sannsynligheten for at kundene dine opplever det samme er da også høyere

Hvordan jobber vi med strategi?

Vi elsker å jobbe i arbeidsmøter og workshops sammen med deg. Det er her de virkelig gode ideene og innsikten kommer. Vi blir godt kjent med hverandre, og vi opplever ofte at du som kunde sitter med mange av svarene og trenger hjelp til å sette det sammen, strukturere og lage gode verktøy til bruk i hverdagen.

 

Vi har lang erfaring med strategi på tvers av ulike bransjer og bedrifter. Ta kontakt med oss, så tar vi en prat om hva du og din bedrift kan få ut av en strategiprosess.