Skanska klimaveikart

Digitalt
menu_1075_5.jpg
Skanska Norge

Skanska Norges klimaambisjon er å redusere klimagassutslippene sine med 50 prosent innen 2030. De skal være klimanøytrale innen 2045. For å nå dette har de satt seg noen helt konkrete mål som vi har vært så heldig å få illustrere.  


Vi har utformet flere illustrasjoner, som tilsammen illustrerer klimaveikartet deres. For å gjøre klimaveikartet mest mulig brukervennlig satt vi det opp i en utfyllende presentasjon med fokus på målene de har satt seg. 


Tusen takk for spennende prosjekt, vi digger konkrete mål og fokus på miljø!

doc_213_5.jpg
doc_214_5.jpg
doc_215_5.jpg
doc_216_5.jpg