Skanska klimaveikart

Digitalt
menu_1075_5.jpg
Skanska Norge

Skanska Norges klimaambisjon er å redusere klimagassutslippene sine med 50 prosent innen 2030. De skal være klimanøytrale innen 2045. For å nå dette har de satt seg noen konkrete mål. Vi har illustrert klimaveikartet deres, og satt opp en utfyllende presentasjon om målene de har satt seg.

doc_213_5.jpg
doc_214_5.jpg
doc_215_5.jpg
doc_216_5.jpg