Eventurskogen

Innhold & Trykk
menu_1045_5.png
Norsk Tindesenter

Basert på boka Sagnet om Trollveggen – trolla, bryllupet og soloppgangen, skrevet av blant andre daglig leder i Anunatak Heidi Leren, har vi ledet prosjektet med å lage en eventyrlig oppdagelsestur for barnefamilier. På turen møter du mange av figurene fra boka. Vi har stått for design av skilt, innhold, oppgaver og prosjektledelse. I tillegg har vi levert animasjons-filmen basert på boka, sammen med animatør Sigmund Ruud. Filmen kan du se på Norsk Tindesenter.


En eventyrlig oppdagelsestur for barnefamilier.

doc_89_5.jpg

Rabben er en av karakterene du møter i Eventurskogen. Vi har designet figurene ut fra figurene i boka, Procut har stått for produksjon og montering.

Design av kart over Eventyrskogen.

doc_90_5.jpg
doc_141_5.png

Kister og nøkler produsert av Procut. Plakater og innhold i kistene er det vi som har stått for.